Vyhledávání
 
Novinky

Schéma sestavení hodin s quartzovým strojkem

Katalog ELTON 1969

Facebook

Úvodní stránka » Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

Základní údaje o provozovatelích elektronického obchodu


ELTON hodinářská, a.s.
Náchodská 2105
549 01 Nové Město nad Metují
IČO: 25931474
DIČ: CZ25931474
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové oddíl B, vložka 2007. 

Kontaktní údaje:
Tel.: +420 491 470 417

GSM: +420 777 847 020
Fax: +420 491 474 421
E–mail: info@prim.cz

 

Vymezení pojmů

 • Spotřebitelská smlouva – smlouva kupní, podle občanského zákoníku, kde jsou smluvními stranami na jedné straně spotřebitel a na druhé straně prodávající.
 • Prodávající – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.
 • Spotřebitel / kupující – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.
 • Závazným potvrzením objednávky prodávajícím vzniká kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím (spotřebitelem). Závazné potvrzení bude následně kupujícímu potvrzeno závazným potvrzením objednávky.

Objednávka a zrušení objednávky

 • Hledání v ceníku objednávkového systému může provádět každý bez nutnosti registrace. Všechny informace o produktech jsou uváděny podle aktuálních údajů, ovšem nelze zcela vyloučit jejich nepřesnost a pro takový případ prodávající dostojí svým informačním povinnostem vyplývajících ze zákona dodatečnou nápravou, jakmile se o nich dozví. Zasláním objednávky souhlasíte s uvedenými obchodními podmínkami, na které jste upozorněni před vlastním uskutečněním objednávky. Zrušení objednávky je nutné provést písemně. Zrušení objednávky můžete provést prostřednictvím e-mailové zprávy na adresu dagmar.prausova@prim.cz, a to v termínu do převzetí dodávky od dodavatele přepravní firmou.

Dodací podmínky

 • V případě bezhotovostní úhrady zboží expedujeme zásilku po připsání částky na náš bankovní účet. Se zásilkou obdržíte doklad o koupi zboží, záruční list a český návod na použití. Nedílnou součástí zásilky je přepravní list našeho smluvního přepravního partnera. Úplný daňový doklad vám k zásilce vystavíme, uvedete-li řádné údaje potřebné pro vystavení tohoto dokladu. U zboží, které v době zpracování objednávky nemáme na skladě, zjistíme dostupnost a termín dodání u našich dodavatelů. Plnění objednávky vám v co nejkratším termínu sdělíme na vámi zadanou kontaktní elektronickou adresu. Požadujete-li plnění objednávky najednou tj. v jedné zásilce, vyznačte tento požadavek ve formuláři objednávky v kolonce

 • Poznámka. V případě postupného plnění objednávky z důvodu nedostupnosti objednaného zboží jde úhrada přepravy druhého balíčku na vrub dodavatele. 

Platební podmínky

 • Uvedené ceny jsou platné v době objednávky. Cena za námi potvrzenou objednávku se nemění.

 • Ceny jsou uvedeny v Kč včetně DPH.

 • Úhradu za námi potvrzenou objednávku můžete provést jednou z následujících možností:

 • A. Na dobírku - pouze v rámci České republiky

 • B. Bezhotovostní platbou bankovním převodem předem. V tomto případě vyčkejte na zaslání faktury s údaji pro platbu. 

 • C. Hotově při osobním převzetí v sídle společnosti v Novém Městě nad Metují, Ostravě a v Praze 

 • V případě bezhotovostní úhrady zboží předem expedujeme zásilku nejpozději následující den po připsání částky na náš bankovní účet, není-li dohodnuto jinak. 

Expediční náklady

 1. na zboží při platbě dobírkou 179,- Kč vč. DPH balík do 30 kg
 2. na  zboží při platbě bankovním převodem 129,- Kč vč. DPH balík do 30kg
 3. na zboží dodávané na Slovensko 299,- Kč vč. DPH balík do 30 kg
 4. na zboží dodávané do zahraničí (EU), mimo Slovenska, bude cena dopravy vypočtena dle aktuálního ceníku přepravce PPL
 5. na zboží dodané do zahraničí mimo EU, bude cena dopravy vypočtena dle aktuálního ceníku přepravce TNT
 6. vyzvednutí osobně v sídle společností v Novém Městě nad Metují, Ostravě a Praze zdarma 
 • Při hodnotě objednávky nad 5 000 Kč je poštovné a balné zdarma v rámci ČR. U náramkových hodinek je poštovné zdarma při hodnotě objednávky nad 10 000 Kč a to z důvodu pojištění cenného balíku.

Převzetí zboží

Objednané zboží můžete převzít:

 • A. prostřednictvím přepravní společnosti PPL

 • B. osobně v sídle společnosti v Novém Městě nad Metují, v Ostravě a v Praze

Při převzetí zásilky dodané prostřednictvím našeho smluvního přepravního partnera doporučujeme provést kontrolu vnějšího obalu zásilky. V případě jeho poškození zásilku nepřebírejte a kontaktujte naší společnost.

Reklamace vnějšího poškození zásilky, která bude naší firmě oznámena až po vašem převzetí od našeho přepravce, bude posuzována na základě přepravního listu podepsaného kupujícím. Spediční firma která doručuje zásilku toto provádí zpravidla v době od 7:00 do 15:00. V případě, že adresát není zastižen na udané doručovací adrese, tak je spedicí telefonicky kontaktován a je s ním domluven nový termín dodání. Odpovědnost za kompletnost nepoškozené dodávky nese prodávající a náklady na dodání chybějícího zboží jdou tudíž na vrub prodávajícího. 

Záruční doba, reklamace

Na zboží poskytujeme zákonnou záruční dobu tj. 24 měsíců od data prodeje.

Při uplatnění reklamace vám doporučujeme dodat spolu s reklamovaným zbožím i doklad o koupi (účtenka nebo faktura - daňový doklad) a záruční list. Při uplatnění reklamace zasláním na naši adresu přijmeme takovou zásilku pouze ve formě balíku, nikoliv dobírkou. Reklamaci řešíme ihned po obdržení reklamovaného zboží a řešení vámi uplatněné reklamace bude vycházet z vámi zvoleného zákonného požadavku podle charakteru závady a to opravou, výměnou, přiměřenou slevou nebo odstoupením od kupní smlouvy. V případě sporné reklamace rozhodneme do tří pracovních dnů a pokud není dohodnuto písemnou formou jinak, vyřídíme reklamaci do 30 dnů od uplatnění vaší reklamace. Pokud nezvolíte při uplatnění reklamace svůj zákonný požadavek na její vyřízení, a to zejména sdělením svého požadavku do reklamačního protokolu, případně nebude-li mít váš požadavek oporu v zákoně, zvolí prodávající zákonné řešení reklamace podle svého uvážení. V takovém případě budete o způsobu řešení informován.

Prodávající je povinen spotřebiteli vydat písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel právo z odpovědnosti za vady uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

Reklamace v záruční době se nevztahuje na vady zboží způsobené:

 • Běžným opotřebením při řádném užívání.

 • Neodborným používáním v rozporu s návodem k použití

 • Použitím jiného druhu napájecího článku než je uvedeno v návodu.

 • Mechanickým poškozením, pádem na zem a opotřebením

 • Živelními pohromami (vodou, ohněm, …)

Práva plynoucí z odpovědnosti za vadu – rozpor s kupní smlouvou

Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že je prodávána věc při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména že je bez vad. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.


Práva plynoucí z odpovědnosti za vadu – záruční vady

Při výskytu odstranitelné vady má kupující nárok na její odstranění bez zbytečného odkladu.

Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může kupující požadovat výměnu věci, nebo týká-li se vada jen součásti věci, výměnu součásti. Není-li takový postup možný, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny nebo od smlouvy odstoupit. Při výskytu neodstranitelné vady, která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez závady, má kupující právo na výměnu věci nebo může od smlouvy odstoupit. Táž práva příslušejí kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat (v praxi se třetí stejná vada či jakákoli čtvrtá vada považuje za důvod k uplatnění práv z odpovědnosti za vady jako v případě neodstranitelné vady). 

Pokud se jedná o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li kupující výměnu věci, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny věci nebo může od smlouvy odstoupit.

Vrácení zboží

Odstoupit od kupní smlouvy (bez uvedení důvodu a bez sankce) lze do 14 dnů od převzetí předmětu objednávky v rámci kupní smlouvy uzavřené na dálku (pomocí internetu). Odstoupení od smlouvy musí být doručeno do 14 dnů od převzetí zboží a to elektronicky na adresu info@prim.cz nebo písemně na adresu:

ELTON hodinářská a.s.
Náchodská 2105
549 01 Nové Město nad Metují

Upozorňujeme, že takto nelze řešit případnou reklamaci vadného zboží – viz kapitola o reklamaci a odpovědnosti za vady. Zboží můžete vrátit osobně v sídle provozovatele internetového obchodu nebo zasláním zboží formou balíku, nikoliv dobírkou. Vrácení kupní ceny za zboží provádíme bankovním převodem na vámi uvedený účet, případně po domluvě lze provést vrácení peněz jiným způsobem. Peníze vrátíme nejpozději do 30 dnů od doručení odstoupení od smlouvy. Náklady na přepravu v případě odstoupení od kupní smlouvy jdou k tíži kupujícího. V případě poškozeného nebo nekompletního vráceného zboží bude kupní cena snížena o náklady spojené s opravou poškozeného zboží nebo o doplnění chybějícího příslušenství.

"Prohlášení o splnění podmínek uvedení obalu na trh" dle zákona č. 477/2001 Sb. a "Prohlášení o shodě" dle směrnice 1999/5/ES a nařízení vlády č. 426/2000 Sb. je uloženo v sídlech provozovatelů podle prodávaného sortimentu. Za obal prodávaného výrobku byl uhrazen poplatek do systému EKO-KOM. Informace o sběru, zpracování, využití a odstranění elektrických zařízení a elektroodpadu naleznete na www.retela.cz a www.ecobat.cz. Prodávající je zapojen do kolektivních systémů RETELA a ECO-BAT.

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně on-line; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Zpětný odběr použitého elektrozařízení a přenosných baterií

Zakládáme si na ohleduplném chování vůči životnímu prostředí, a proto vám přinášíme možnosti, jak jednoduše a bezplatně odevzdat své použité výrobky (elektrozařízení, přenosné baterie). Spotřebitel má v systému nakládání s použitými výrobky zásadní roli. On je tím, kdo se rozhoduje, co udělá se starým elektrozařízením nebo bateriemi. Tyto použité nepotřebné výrobky nepatří do kontejnerů na komunální odpad.

Použité elektrozařízení (obdobného typu a množství jako je nakupované) a přenosné baterie můžete bezplatně odevzdat v místě jejich nákupu, tj. na adrese prodejny společnosti ELTON hodinářská, a.s. nebo bez omezení množství a druhu na místech zpětného odběru zřízených kolektivními systémy ELEKTROWIN (elektrozařízení) nebo ECOBAT (baterie). Bližší informace o místech zpětného odběru použitých elektrozařízení a přenosných baterií a akumulátorů naleznete na internetových stránkách uvedených kolektivních systému www.elektrowin.cz, www.ecobat.cz .

V případě, že při provedení nákupu prostřednictvím našeho e-shopu požadujete při dodávce elektrozařízení odevzdat použité elektrozařízení stejného typu a množství, uveďte tuto informaci před uzavřením kupní smlouvy do poznámky objednávky.

Ochrana osobních údajů

ELTON hodinářská a.s. v zájmu řádné ochrany osobních údajů a zkvalitnění bezpečnostních opatření přijal Kodex chování pro nakládání s osobními údaji.

ELTON hodinářská a.s., jakožto správce osobních údajů, shromažďuje a zpracovává osobní údaje v souladu s platnými právními předpisy, zejména s obecným Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „GDPR“). Veškeré získané osobní údaje jsou zpracovávány na základě zákonných titulů, pro legitimní a jasně určené účely, a to pouze v nezbytném rozsahu a po dobu potřebnou k dosažení stanoveného účelu. Případnými příjemci osobních údajů mohou být naše spřízněné společnosti, jejichž přesný a aktuální seznam je uveden v dokumetnu "Ochrana osobních údajů".

ELTON hodinářská a.s. dbá Vašich práv. Ve vztahu ke zpracování Vašich osobních údajů máte následující práva dle čl. 15 a násl. GDPR:

- právo na přístup k osobním údajům,
- právo opravu osobních údajů,
- právo na výmaz osobních údajů,
- právo na omezení zpracování,
- právo na přenositelnost údajů,
- právo vznést námitku proti zpracování,
- právo odvolat udělený souhlas se zpracováním osobních údajů.

S dotazy ohledně ochrany osobních údajů nebo žádostmi o uplatnění Vašeho práva můžete kdykoli kontaktovat pověřence pro ochranu osobních údajů ELTON hodinářská a.s., a to prostřednictvím níže uvedených kontaktních údajů:

E-mail: info@prim.cz
Adresa: ELTON hodinářská, a.s., Náchodská 2105, 549 01 Nové Město nad Metují

ELTON hodinářská a.s. dodržuje Kodex chování pro nakládání s osobními údaji společnosti CZECHOSLOVAK GROUP a.s.
Ochrana osobních údajů


Tyto Obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. ledna 2017
 

Ing. Milan Kozel, MBA
Generální ředitel
ELTON hodinářská, a.s.

 

 

 
Při poskytování služeb nám pomáhají cookies. Používáním webu s tím vyjadřujete souhlas.Více informací